Internationālās pirātu kustības pamatidejas

Kas ir pirāts? Kas vieno visus pirātus? Uz šo jautājumu atbildi meklēja Vācijas Pirātu partijas aktīvists Stefans Šimanovskis.. Viņš norādīja šādas starptautiskās pirātu kustības pamatidejas:

Visi cilvēki ir vienlīdzīgi, un visiem ir vienādas tiesības. Neviens nekādu iemeslu dēļ nedrīkst tikt diskriminēts.
Mēs iestājamies par cilvēku tiesībām pēc iespējas brīvāk izvēlēties savu dzīvi. Sabiedrībai nepieciešami noteikumi, taču tiem jābūt minimāliem, lai netraucētu nevienu savas personas attīstībā.
Mēs esam solidāra kopiena. Spēcīgākie palīdz vājākiem.
Pamattiesības tiek sargātas un stiprinātas.
Politiskie procesi un lēmumi vienmēr jāveido pēc iespējas atvērti un caurspīdīgi, lai tie cilvēki, kurus šie procesi skar, būtu ieinteresēti tajos piedalīties.
Mēs sevi uztveram kā vispasaules kustību.

No vācu valodas tulkojis Edmunds Gulbis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *